Fv. 98 Austerelva bru – Vestre og Østre

Det er blitt bygd to bruer over Austerelv som erstatter gamle bruer. Dette er en del av hovedprosjektet, fv. 98 Lakselv-Ifjord. 

De to nye bruene er blitt bygd på samme plass som de gamle bruene. Dette er ettspenns bjelkebruer i spennarmert betong. I forbindelse med arbeid på tilstøtende veger er krysset på fylkesvegen, øst for bruene, med arm til kommunal- og privat veg, oppgradert. Det er også satt opp ny vegbelysning i området.

De nye bruene er blitt åpnet med markering 21. desember 2022.

Prosjektet er ferdig vår/sommer 2023, da som følge av mindre arbeider som utføres til våren. Dette er opprydding i sideterreng og asfaltering.

Bildet viser en bru i mørketiden. - Klikk for stort bildeÅpning av bruene i Kunes fv. 98 21. desember. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Fakta om fv. 98 Østerelv bru vestre og Østerelv bru østre

Prosjektet har bestått av

  • riving av de to gamle bruene
  • etablere interimsveg og interimsbru
  • bygge to nye bruer med prefabrikkerte forspente betongbjelker med påstøpt betongplate
  • tilpasse eksisterende veier og vegkryss mot ny vei
  • montere 21 veglys
  • montere rekkverk
  • asfaltere

Mengder som har medgått i løpet av prosjektet

  • 28 borede pæler under fundament. Pælene er boret ned til fast fjell og har lengder på mellom 15 og 18 meter.
  • 500 m3 ferdigbetong som omregnet til tonn utgjør ca. 1250 tonn eller 50 trailerlass
  • bruplaten er henholdsvis 15 og 18 meter lange.