Fv. 890 Kongsfjord – Berlevåg

Langs Fv. 890, populært kalt Ishavsveien, skal det bygges totalt 2200 meter med snøskjermer som skal monteres på seks forskjellige steder.

Strekningen ligger mellom Kongsfjord og Berlevåg i Berlevåg kommune. Det skal settes opp ni frittstående snøskjermer på strekningen. Snøskjermene skal bygges etter samme prinsipp på alle stedene. De seks punktene er:

  • Sandfjordklubben: Tre snøskjermer på 240, 160 og 95 meter 
  • Storsteinbukta: 230 m
  • Hergenæringen: 370 meter
  • Meriselva: 435 meter
  • Risfjorden: 270 meter
  • Kvalvika: To skjermer på 300 og 100 meter

Anlegget skal ikke være i drift i vinterhalvåret. Anleggsperiodene vil avhenge av værforhold og sikkerheten til de ansatte. Det er beregnet cirka ti måneder byggetid fordelt på de to barmarkssesongene. Byggetiden blir fordelt på to barmarkssesonger, fra august 2020 til november 2021.