Fv. 883 Storfjelltunnelen

Troms og Finnmark fylkeskommune er i gang med vedlikehold av Storfjelltunnelen på fylkesveg 883, Alta.

Arbeidet går ut på å renske og sikre av siste del mot Nyvoll. Det skal monteres ny kabelbru, og det skal utføres vann- og frostsikring i tillegg til brannsikring. Dette gjøres for å kunne ta bort kuldeporten på Nyvollsiden.

Tunnelen må på grunn av arbeidet holde stengt i tidsrommet 19:00-07:00 i perioden 15.november 2021 til 05. desember 2021. Det blir gjennomslipp hver andre time. Det tas i tillegg hensyn til fergetrafikk. Utrykningskjøretøy kan passere.

Fakta om prosjektet

  • Veg: fylkesveg 883
  • Kommune: Alta kommune
  • Fase: Byggefase
  • Tidsrom: 15.november 2021-05.desember 2021