Fv. 8074 Hopseidet - Skjånes

Langs Fv. 8074 skal tre områder rassikres. Ett ved Vårelva/Franslia, ett ved Lyngsletta og ett ved Breivika.

Dette er spesielt skredutsatte strekninger, og hensikten med tiltaket er å forbedre framkommelighet på fylkesveien. Disse punktene ble valgt med bakgrunn i blant annet skredrapportering fra driftsentreprenør.

Det skal bygges totalt 315 meter snøskjermer i treverk ved to lokasjoner langs veien. 100 meter sammenhengende skjerm i Breivika, som er en forlengelse av eksisterende skjerm, samt 215 meter skjerm fordelt på to skjermer á 60 meter og 155 meter ved Lyngssletta.

Det skal bygges totalt 368 meter med stive støtteforbygninger i stål ved Vårelva/Franslia i Ivarsfjord. Disse plasseres i linjer ovenfor hverandre og skal holde snøen på plass i fjellsiden.

Skredutsatt område langs fylkesvegen.

Byggetiden blir fordelt på to barmarkssesonger i 2020 og 2021. Anlegget skal ikke være i drift i vinterhalvåret. Anleggsperiodene vil avhenge av værforhold og sikkerheten til de ansatte.

Sluttfrist på prosjektet er satt til 30.09.2021.