Drosjeløyve

Du søker om drosjeløyve via Altinn.

Slik søker du

Tittel på søknad skal være: Drosjeløyve - Organisasjonsnavn – Kommunenavn.

Søk om drosjeløyve i Altinn

For spørsmål, kontakt oss på e-post: postmottak@ffk.no

Krav til drosjenæringen

Regjeringen har vedtatt nye krav for drosjenæringen som tredde i kraft 1. januar 2023.