Slik blir båtrutene

Nytt opplegg for båtrutene i Finnmark og nye anbud på mange strekninger.

Det ble resultatet etter at fylkestinget vedtok den framtidige båtstrukturen i Finnmark. I tillegg ble sju anbudspakker vedtatt for  både hurtigbåt, kombibåter, skyssbåt og skoleskyss.

Sak 6/24 Framtidig båtstruktur i Finnmark 

 • Finnmark fylkesting legger til grunn at det nye hurtigbåtanbudet skal svare ut behov for persontransport, godstransport, og biltransport mellom steder i Finnmark som har begrensede andre valgmuligheter. Fylkestinget legger opp til at rutenettet, frekvens og omfang av fremtidig ruteproduksjon som hovedregel ikke skal reduseres i forhold til dagens produksjon.
 • Alle båter til veiløse steder skal man kunne ta med drivstoff, tilpasset behovet.
 • Anbudene lyses ut med forhandlinger.
 • Det settes ikke noe krav om alder på fartøy, men det settes krav til interiøret på båtene og universell utforming.
 • I tildelingskriterier miljø vil gjenbruk at eksisterende fartøyer vektlegges positivt.
 • I tildelingskriterier kvalitetsparametere vil lokale ringvirkninger av drift og vedlikehold av fartøy vektlegges.
 • Finnmark fylkeskommune lyser ut i anskaffelsen at anbudspakker kan slås sammen om dette totalt sett er gunstigere for Finnmark fylkeskommune. Anbudet må legges opp slik at man sikrer så mange tilbud som mulig. 
 • Tilbyder skal i større grad enn i dagens kontrakt få et fratrekk om båtene ikke går i oppsatt rute, uansett årsak.
 • Finnmark fylkeskommune vil gi en overgangsperiode på 2 år i alle anbudspakkene for å fase inn riktig fartøy, dog innenfor for minstekrav som settes av Finnmark fylkeskommunen.
 • Anløp Survika løses med privat løsning med fylkeskommunalt tilskudd.

Innstilling med tilleggsforslag og vedtak legges ut på denne lenka etter en kvalitetskontroll: https://opengov.360online.com/Meetings/ffk/Meetings/Details/200463?agendaItemId=200588

Bildet viser et fartøy. - Klikk for stort bildeNy struktur på sjøen ble vedtatt. Trond Magne Henriksen

Anbud på båtruter

Fylkestinget vedtok også ulike anbud på flere typer båtruter i sakene 8, 9, 10, 11, 12, 13 og den nye saken, 35, som handler om bygderuta i Sørøysund.

Sak 8/24 Utlysning av anbudspakke 1- Hurtigbåtekspress Hasvik – Hammerfest – Alta – Sørøystedene 

Sak 9/24 Utlysning av anbudspakke 2 - Hurtigbåtkontrakt Loppa 

 • Båten starter i Bergsfjord, går ruten i Loppabassenget og går innom Øksfjord og Storekorsnes. Med retur om ettermiddagen. Ruten korresponderer med båt til Hammerfest og Alta. Inntil 4 dager i uken.
 • Båten skal sørge for godstransport i Rognsundstedene fra 1.juli 2027.
 • PAX settes til 48, men størrelse på fartøy skal være tilpasset farvann den seiler.
 • https://opengov.360online.com/Meetings/ffk/Meetings/Details/200463?agendaItemId=200590

Sak 10/24 Utlysning av anbudspakke 3 - Kombibåtsamband Altafjorden – Rognsundet - Hammerfest – Akkarfjord 

 • Akkarfjord tas ut av anbudspakken.
 • Hollenderen går Alta- Årøya - Rognsundstedene – Alta, inntil det er etablert fergeleier Årøya – Mikkelsby, senest 1.juli 2027, med mulighet for 6 måneder forlengelse.
 • Årøya - Mikkelsby skal betjenes med nullutslippsferge fra og med 1.juli 2027. Samtidig lyses resten av Rognsundforbindelse ut på anbud med skyssbåt.
 • https://opengov.360online.com/Meetings/ffk/Meetings/Details/200463?agendaItemId=200591

Sak 11/24 Utlysning av anbudspakke 4 - Skyssbåt Langfjorden

Sak 12/24 Utlysning av anbudspakke 5 - Kombibåtkontrakt Måsøy 

Sak 13/24 Utlysning av anbudspakke 6 - Skoleskyss Rognsundet

Ingen endringer.

https://opengov.360online.com/Meetings/ffk/Meetings/Details/200463?agendaItemId=200594

Sak 35/24 Utlysning av anbudspakke 7 – Bygderuta