Strategi for voksnes læring i Finnmark 2022-2030

Strategisk kompass som gir retning for arbeidet med voksnes læring i Troms og Finnmark  fylkeskommune. 

Overordnet mål

Å skape en livskraftig region preget  av optimisme og framtidstro.

VKI sitt oppdrag

Vi vil sikre livslang læring og stabil og  kompetent arbeidskraft gjennom: 

 • God karriereveiledning
 • Målretta kvalifisering
 • Økt integrering
 • Næringsrettet kompetanseutvikling 

Verdi – hvordan vi skal opptre:

 • Vi skal være profesjonelle
 • Vi skal være tilgjengelige og fleksible
 • Vi skal være inkluderende

Hvordan nå målene

Samarbeid

Tverrfaglig samarbeid internt i fylkeskommunen  og med eksterne aktører er avgjørende for å nå målene.  Utvikle handlingsprogram  i samarbeid med andre. 

Innovasjon

Gjennom innovative prosesser skal vi fornye, effektivisere og gjøre oss omstillingsdyktige

Bærekraft

Utvalgte bærekraftmål for VKI:

 1. God helse og livskvalitet
 2. God utdanning
 3. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 4. Mindre ulikhet