Matstrategi for Troms og Finnmark 2020-2025 - “Et mangfold av arktiske smaker”

Eier av strategien er samarbeidsforumet bestående av Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge Arktis, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges Råfisklag.'

Forord

Denne matstrategien er utviklet i et samarbeid mellom Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge Arktis, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges Råfisklag, med ønske om å trekke i samme retning mot visjoner og mål som er satt for landsdelen. Visjonene peker ut retning mot at mat både skal skape entusiasme, være inntektsbringende næring og bidra til gode opplevelser for lokale og tilreisende.

Samtidig med denne prosessen, har verden rundt oss vært i en voldsom endring.

I inngangen til arbeidet pågikk en debatt om norsk landbruk egentlig er bærekraftig, og mens arbeidet avsluttes står vi midt i en global lockdown på grunn av spredninga av koronaviruset. En global pandemi som vi ennå ikke aner resultatene av.

Disse hendelsene endrer ikke de grunnleggende tankene for strategien, men bekrefter viktigheten av den. Til tross for en grenseløs tilgang på langreist og importert mat, trer viktigheten av en bærekraftig og stabil regional matproduksjon svært tydelig frem. Vi forventer at det vil bli stort fokus på dette i strategiens periode.

 

Tromsø og Vadsø, mai 2020

Troms og Finnmark Fylkeskommune
ved fylkesnæringssjef Nils-Arne Johnsen

Innovasjon Norge Arktis
ved regiondirektør Linda Beate Randal

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
ved fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker og landbruksdirektør Torhild Gjølme

Norsk institutt for bioøkonomi – Nibio
ved rådgiver Åse Vøllestad

Norges Råfisklag
ved administrerende direktør Svein Ove Haugland