Hvem er vi og hva gjør vi?

Kulturarvseksjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune følger opp fylkeskommunens oppgaver og ansvar innenfor kulturarvfeltet. 

Vi har kompetanse innenfor arkeologi, historie, bygningsvern, fartøyvern, krigsminner, kirkegårdskultur, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner, samt planlegging etter plan- og bygningsloven.

Hvem gjør hva?

Vi behandler saker som gjelder:

 • Automatisk fredete kulturminner
 • Vedtaks- og forskriftsfredete bygg og anlegg
 • Bygninger oppført før 1850
 • Kirker på Riksantikvarens liste over kulturhistorisk og arkitektonisk viktige kirkebygninger
 • Spørsmål om bygningsvern og antikvariske anlegg
 • Råd og faglig veiledning til kommunene
 • Alle typer arealutbyggingssaker (kulturminneaspektet)
 • Fredninger (utvelgelse og saksforberedelse)
 • Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner
 • Tilrettelegging og formidling av kulturminner i friluft
 • Tilskudd og strategiutvikling ved museene i fylket
 • Dispensasjoner fra kulturminneloven
 • Verdensarv. Kulturminner på Unescos verdensarvliste
 • Vernestatus fartøy
 • Utførsel av fartøy eldre enn 50 år