Aktuelt Kulturarv

Kurs i kulturmiljøforvaltning KIK (Kulturminner i kommunen)

Riksantikvaren, Finnmark fylkeskommune og Stiftelsen Norsk kulturarv inviterer til kurs i kulturmiljøforvaltning for alle kommunene i Finnmark. Kurset avholdes 17. - 18. april 2024 i Alta.  Påmeldingsfrist er 20. mars.  

Søk om tilskudd til kulturmiljøarbeidet i kommune

Kommunene har en svært viktig rolle i kulturmiljøforvaltningen. For å styrke den kommunale kulturmiljøkompetansen har Riksantikvaren over noen år hatt en satsing på «Kulturmiljøarbeid i kommunen» - forkortet KIK. Nå kan din kommune søke om tilskudd til å komme i gang med, fortsette arbeidet med, eller rullere eksisterende kulturmiljøplan (tidligere kulturminneplan).