Fylkeskommunens kunstsamling

Finnmark fylkeskommune eier og forvalter en kunstsamling. Verkene er plassert i fylkeskommunale bygg som videregående skoler, tannklinikker og på fylkeshuset i Vadsø.

Kunstsamlingen vår består av integrerte kunstverk i fylkeskommunale bygg, enkeltstående kunstverk som er plassert i fylkeshuset i Vadsø samt videregående skoler og tannklinikker, og i andre fylkeskommunale bygg i hele fylket.

Vi arbeider videre med oppbygningen av samlingen gjennom nyanskaffelser. Det legges spesiell vekt på billedkunst og kunsthåndverk av kunstnere med tilknytning til fylket og landsdelen.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde