Slik jobber vi med idrett i fylkeskommunen

Fylkeskommune har som oppgave å behandle søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Finnmark. 

Støtte til idrettsformål

Fylkeskommunen gir fast støtte til idrettsformål til Finnmark idrettskrets, som gjennom grunnstønaden utfører idrettskretsen lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten, engasjerer seg i idrettspolitiske innsatsområder for å styrke idrettens rolle og rammevilkår, utfører service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag.

Støtte til Sámi Valáštallan Lihttu

Videre gis det støtte til Sámi Valáštallan Lihttu hvis formålet er å opprettholde og videreutvikle de særegne samiske idrettsaktivitetene som er organisert under tre tilhørende særforbund: Særforbund ski, løp lasso (SVN), Særforbund Reinkappkjøring (SHL) og Særforbund fotball (FA Sápmi). Hovedmålgruppen er barn og ungdom i alderen 6-19 år.

Støtte til Barents Sports Committee Norway

Barents Sports Committee Norway får støtte til idrettsformål for et samarbeidsprosjekt i Barentsregionen mellom idrettsorganisasjonene i Norge, Sverige, Finland og Russland for ungdom i alderen 15-25 år. Per dags dato er Russland utestengt fra samarbeidet. Målet er økt utveksling av utøvere, trenere og ledere for å dele erfaringer, kompetanse og ferdigheter på tvers av landegrensene. Barents Winter Games og Barents Summer Games arrangeres hvert annet år og i 2017 kom det i stand et lederprogram: Young Leaders in Barents (YLiB).