Program for folkehelsearbeid i kommunen

Folkehelseprogrammet er et samarbeid mellom KS, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet og landets fylkeskommuner. Finnmark kom med i dette utviklingsarbeidet i 2018, og deltar ut 2026.
 

Kommunene Kautokeino, Måsøy, Porsanger, Tana, Alta, Nesseby, Hammerfest, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Gamvik og Lebesby har utviklet lokaleprosjekter som skal bidra til å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet. Barn og unge er en prioritert målgruppe.

 

Regionale og nasjonale kompetansesentre bidrar til å styrke prosjektets arbeid. De gir råd og deltar på fylkeskommunens arrangementer, noe som er avgjørende for suksess.

Korus Nord: Vi støtter rusforebyggende arbeid i Nord-Norge og hjelper kommunene med å forbedre tjenestene. Finnmarkskommunene har vist stor fleksibilitet og lokal kompetanse, noe som inspirerer andre.

RVTS Nord: Vi gir råd om forebygging av vold og overgrep, selvmord, flyktninghelse og stress. Samarbeidet med Finnmarks kommuner om kunnskapsbaserte tiltak, spesielt ungdomsmedvirkning, har vært fruktbart.

RKBU Nord er et senter som støtter kommunale tjenester innen psykisk helse og barnevern gjennom forskning, undervisning og fagutvikling for barn og unges beste. Samarbeid med Finnmark-kommunene har økt forståelsen for utfordringer ansatte møter. Folkehelseprogrammet har ført til tiltak for å bedre barn og unges liv, med kommunens fagpersoner som nøkkelaktører. Fremtiden ser lys ut for videre samarbeid.

SANKS tilbyr spesialiserte helsetjenester innen psykisk helse og avhengighet, med nasjonale kompetansetjenester for samisk befolkning. De tilbyr klinisk virksomhet, tolketjenester, forskning, og veiledning, med fokus på språk og kulturforståelse. Gjennom folkehelseprosjektet sikrer SANKS at samiske perspektiver blir ivaretatt lokalt, og prosjektet har belyst utfordringer og muligheter i deltakende kommuner.