Kontrollutvalget

Fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget. Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Medlemmer:

Kjetil Hansen (Ap), leder

Kurt Wikan (Sp), nestleder

Ivan Ditlef Lingås (NKF)

Ragnhild Nystad (Samelista)

Ragnhild M. Aslaksen (Ap)