Kontrollutvalget

Fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget. Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget 2023–2027

Kontrollutvalget 2023–2027
Navn Parti Verv
Kjetil Hansen Arbeiderpartiet Leder
Kurt Wikan Senterpartiet Nestleder
Ivan Ditlef Lingås Nordkalottfolket Medlem
Ragnhild Nystad Samelista Medlem
Ragnhild M. Aslaksen Arbeiderpartiet Medlem

Varamedlemmer

 1. Ellen Kristine Saba (H)
 2. Bjørn Taba Pedersen (Frp)
 3. Lone Johnsen (Sp)
 4. Bjørn Roald Mikkelsen (H)
 1. Ståle A. Olsen (Ap)
 2. Randi Sjølie (Rødt)
 3. Steffen Ditløvsen (Ap)
 4. Ina Sverdrup (Ap)
 5. Ørjan Pedersen (Ap)

Møter, saker og protokoller:

Møteplan for kontrollutvalget 2024:

 • 16. januar
 • 8. mars
 • 22. mai
 • 5. september
 • 3. oktober 

Kontrollutvalgets sekretariat

Kontrollutvalgan KO

ved Lene Harila

E-post: lene.harila@vadso.kommune.no

Telefon: 91367062