Slik stemmer du

I Norge kan du stemme fra du er 18 år.

Hvem kan stemme?

  • I Norge kan du stemme fra du er 18 år. Du kan stemme dersom du fyller 18 i løpet av valgåret. 
  • Du må være norsk statsborger, eller statsborger i Sverige, Finland, Danmark eller Island og bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Er du fra et land utenfor Norden må du ha vært registrert bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen.
  • Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.
  • For å kunne stemme må du stå innfør i manntallet i en kommune.

Forhåndsstemme

Fra 10. august til og med 8. september kan du forhåndsstemme i valglokaler over hele landet. Det er hver enkelt kommune som administrerer valglokalene. Her finner du ditt nærmeste lokale for forhåndsstemming.

Stemme på valgdagen

På selve valgdagen, 11. september, er det kun mulig å stemme i din hjemkommune. I flere kommuner er det også mulig å stemme søndag 10. september. Her kan du søke opp ditt nærmeste valglokale på valgdagen.

Avgi stemme

  • Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Du må ha legitimasjon, men du trenger ikke ha med valgkort.
  • Du kan kun stemme en gang, og det er ikke mulig å angre stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt på valgdagen.

Du finner mer informasjon om valget på valg.no

Hvem kan du stemme på?

Fra 1. januar 2024 deles Troms og Finnmark fylkeskommune opp til to nye fylkeskommuner: Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Det skal derfor velges to nye fylkesting til høstens valg.

Se hvilke partier og politikere du kan stemme på til fylkestingsvalget.