Innlevering av listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til fylkestingsvalget 2023 er 31. mars kl. 12.00.

Listeforslagene må ha kommet inn til fylkeskommunen innen 31. mars kl. 12.00. 

Poststempling innen fristen er ikke tilstrekkelig.

To nye fylkesting

Det er vedtatt at Troms og Finnmark fylkeskommune skal deles opp og to nye fylkeskommuner.

Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune etableres fra 01.01.2024.

Det skal derfor velges to nye fylkesting høsten 2023.

 • Fylkestinget i Troms skal ha 37 medlemmer
 • Fylkestinget i Finnmark skal ha 35 medlemmer

Listeforslagene til fylkestingsvalgene kan maksimalt inneholde det antallet kandidater som skal velges, pluss 6.

Det vil si maksimale antall kandidatnavn på lister til fylkestingsvalget er 43 i Troms og 41 i Finnmark.

Minimumsantallet på listene er 7 kandidater.

Listeforslag kan nå leveres elektronisk 

Departementet har fastsatt en endring i valgforskriften § 13 som innebærer at underskrifter på listeforslag etter valgloven § 6-3 kan være elektroniske.

Les mer om hvordan levere listeforslag elektronisk her (valgdirektoratet)

Ved elektronisk underskrift skal systemet Valgdirektoratet stiller til rådighet benyttes, uansett om det er stilt krav om 2 eller 500 underskrifter.  Se mer informasjon om krav til underskrifter under.   

Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, og følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Se veiledningen ved utfylling av listeforslag. 

Det er valgfritt om forslagsstillerne ønsker å benytte den nye elektroniske løsningen, eller vil levere listeforslaget på papir.

Listeforslaget som leveres på papir

Dersom listeforslag leveres på papir anbefales det å bruke malene fra Valgdirektoratet. Det er ikke et krav at de som stiller liste bruker disse malene, men det gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag.

Her finner du malene for listeforslag på papir (valgdirektoratet)

Det er viktig at forslagsstillerne skriver ut listeforslaget tosidig, grunnet krav om at kandidater og underskrifter skal være på samme liste/ark.

 • Listeforslagene kan leveres direkte på ett av de to fylkeshusene, i Tromsø eller Vadsø.
 • Stiller partiet liste i begge distriktene kan disse leveres samlet til ett av fylkeshusene. Det må leveres et eget listeforslag for hvert av valgdistriktene, Troms eller Finnmark.
 • Listeforslagene kan også sendes med post, men det er da viktig at de har kommet fram til fylkeskommunen innen fristen 31. mars kl. 12.00. Det er forslagsstillernes ansvar at dette skjer.

Postadresse for de som vil sende inn listeforslag

Troms valgdistrikt 

Troms og Finnmark fylkeskommune

v/fylkesvalgstyret

Postboks 6600

9296 Tromsø

Finnmark valgdistrikt 

Troms og Finnmark fylkeskommune

v/fylkesvalgstyret

Postboks 701

9815 Vadsø

Partier som sender listeforslaget per post bes samtidig sende kopi av listeforslaget på e-post.

Vedlegg til listeforslag

Følgende 2 vedlegg skal leveres sammen med listeforslaget:

 • Kandidatenes fødselsdato, jf. valglovens §6-4 a)
 • Fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget, jf. valglovens §6-4 b) 

Forslagsstillerne bes være nøye med utfyllingen, spesielt gjelder dette fødselsdato og stavemåte på navn.

Krav til underskrifter

Partier som trenger kun to underskrifter på listeforslaget (jf. valgloven § 6-3 første ledd)

 • Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i valgdistriktet eller minst 5000 stemmer i hele landet.
 • Partier som er registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

De som skriver under skal være styremedlemmer i partiets lokalavdeling i det aktuelle valgdistriktet. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet. 

Styremedlemmene som har skrevet under på listeforslaget er listeforslagets tillitsvalgte og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med fylkesvalgstyret om endringer på listeforslaget. 

Partier/grupper som trenger 500 underskrifter til fylkestingsvalget: jf. valgloven § 6-3 andre ledd, bokstav a)

 • Partier/grupper som ikke står i Partiregisteret.
 • Partier/grupper som fikk færre enn 500 stemmer i valgdistriktet eller 5000 stemmer totalt i hele landet ved forrige stortingsvalg.

Alle som skriver under på listeforslaget til fylkestingsvalget må ha stemmerett i valgdistriktet. 

Blant de som har skrevet under på listeforslaget må det komme tydelig frem hvem som er tillitsvalgt og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med fylkesvalgstyret om endringer på listeforslaget.

For mer informasjon om utfylling av listeforslag se valgdirektoratets nettsider

Her finner du all informasjon om krav og frister knyttet til valget 2023 (Valgdirektoratet)

Kontaktpersoner

Troms valgdistrikt 

Hauk Are Kristiansen

Spesialrådgiver

E-post: hauk-are.kristiansen@tffk.no

Tlf.: 77 78 81 72 / 99 44 44 96

Finnmark valgdistrikt 

Asbjørn Krantz

Jurist

Epost: asbjorn.krantz@tffk.no

Tlf.: 78 96 32 64