Fylkestingets medlemmer

Fylkestinget består av 35 valgte medlemmer, som velges hvert fjerde år. Her er representantene som er valgt inn for perioden 2023-2027.