Innspillspanelet for tiltakssonen klart

I mars vedtok fylkesrådet å sette ned et innspillspanel for å gi fylkeskommunen mer kunnskap om tiltakssonen. Nå er navnene klare på de som skal sitte i panelet. – Vi vil være en pådriver for utviklinga av virkemidlene i regionen, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). 

– Fylkesrådet er opptatt av befolkningsutviklinga i nord og av å ha en aktiv rolle i utforminga av den norske nordområdepolitikken, sier Torbergsen etter vedtaket i fylkesrådet. 

Disse skal utgjøre panelet:

  • Fra folkevalgte: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy og Wenche Pedersen, Vadsø.
  • Fra innbyggere: Torgeir Ekeland, Alta og Rakel Lund Heggelund, Storslett.
  • Fra UiT: Sveinung Eikeland.
  • Fra LO: Bjørn Johansen.
  • Fra NHO: Vibeke Tannvik.
  • Fra ungdommens fylkesråd: Johann Magnusson. 

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen skal selv sitte i dette panelet.
Sametinget bes om å komme med en representant innen første møte i panelet. Første møte skal holdes fysisk i løpet av juni. 

Utfordringer

– Fylkesrådet er opptatt av demografiutviklinga i nord, særlig i tiltakssonens 25 kommuner. Derfor vedtok vi tidligere i vinter å opprette et panel fra miljøer i Nord-Troms og Finnmark som skal se på tiltakssonens innhold og virkemidler, samt rapporten fra Vista Analyse, sier hun. 

Kan komme med egne anbefalinger

Panelets mandat vil blant annet bestå av å vurdere funn og anbefalinger fra rapporten, og komme med egne anbefalinger eller justeringer. Et naturlig spørsmål vil være hva som kan treffe av målretta tiltak på kort sikt (1-2 år), og mellomlang sikt (3-5 år) og på lengre sikt. Det vil være naturlig for panelet å se på de personretta virkemidlene i utgangspunktet for å tiltrekke arbeidskraft/beholde bosetning.

Les rapporten fra Vista Analyse

Her finner du saken om oppnevning til innspillspanelet om tiltakssonen

Denne aktuelt-saken er tidligere publisert på Troms og Finnmark fylkeskommunes nettsider.