Kontaktinformasjon for pressen

I Finnmark fylkeskommune er vi for åpenhet, og vi etterstreber å besvare alle henvendelser.

Pressekontakter

For generelle henvendelser til kommunikasjonsavdelingen kan du sende e-post til kommunikasjon@ffk.no

Mediehenvendelser til samferdsel sendes til media.samferdsel@ffk.no

Karoline Almås Sørensen
Historieforteller/Stedfortreder for fagleder
E-post karoline.sorensen@ffk.no
Telefon: 91 78 45 84

Julie Hoel
Nettredaktør
E-post: julie.hoel@ffk.no
Telefon: 99 41 02 43

Hanne Hauge
SOME-ansvarlig
E-post: hanne.hauge@ffk.no
Telefon: 97 61 09 32 

Sunniva Tønsberg Gaski
Kommunikasjonsrådgiver for samferdsel
E-post: sunniva.gaski@ffk.no
Telefon: 90 58 51 69

Trond Magne Henriksen 
Fagleder for kommunikasjon
I permisjon