Skal du be om innsyn?

Du kan be om innsyn i hva som skjer i fylkeskommunen. Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre dersom det ikke er bestemt noe annet i lov/forskrift.

Postliste

Her finner du offentlig postliste fra Finnmark fylkeskommune.

Her finner du vår offentlige postliste for Troms og Finnmark fylkeskommune (2020-2023).

Tidligere sakspapirer

Er du på jakt etter sakspapirer fra tidligere Finnmark fylkeskommune, fellesnemda 2019, Troms og Finnmark fylkesting 2019, eller Troms og Finnmark fylkeskommune? Du finner møter, saker og vedtak her.