Skal du be om innsyn?

Du kan be om innsyn i hva som skjer i fylkeskommunen. Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre dersom det ikke er bestemt noe annet i lov/forskrift.

Postliste

Offentlig postliste for Finnmark fylkeskommune inneholder fylkeskommunens inn- og utgående korrespondanse.

Gå til fylkeskommunens postliste

Møte, saker og vedtak

Er du på jakt etter sakspapirer fra Finnmark fylkeskommune?

Du finner møter, saker og vedtak her