To operatører tildeles kontrakt for fergedrift

I mars ble fergesambandene i Finnmark lyst ut på anbud slik at nye kontrakter er på plass fra 1. januar 2026. Innkomne tilbud er nå evaluert, og kontrakter er tildelt. Fergesambandene Korsfjord – Nyvoll og Klokkarøya - Kjerringholmen vil fra oppstart, 1. januar 2026, driftes av elektriske ferger. 

–  Vi er fornøyde med å få inn flere leverandører på fergetjenesten i Finnmark, og ser fram til at elektriske ferger også tas i bruk i Finnmark. Dette er et skritt i riktig retning med tanke på å nå klimamålene vi har for kollektivtransporten i Finnmark, sier Samferdselssjef i Finnmark, Bjørg Anita Hansen Joki. 

Fra 2026 vil følgende operatører levere fergetjenester i Finnmark

  • Rute 500 Hasvik – Øksfjord – Boreal Sjø AS
  • Rute 510 Sør-Tverrfjord – Bergsfjord – Øksfjord Boreal Sjø AS
  • Rute 520 Tverrfjord – Øksfjord – Boreal Sjø
  • Rute 550 Korsfjord – Nyvoll  - Torghatten Nord AS
  • Rute 560 Klokkarøy – Kjerringholmen – Torghatten Nord AS

Dagens årlige kostnad for fergedrift i Finnmark utgjør 133 millioner kroner. Gjennomførte anbud viser at fylkeskommunen vil få en kostnadsøkning på rundt 20 millioner kroner årlig på fergedriften i Finnmark fra 2026, økning i kostnad er hovedsakelig en konsekvens av overgangen til nullutslippsferger i fergesambandene Korsfjord – Nyvoll og Klokkarøy – Kjerringholmen.

Ferge ligger til kai en høstdag med blå himmel og grønt gress - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Lurøy ferge ved Hasvik kai. Elin Hoel/FFK