Behandlet høringssvar til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Onsdag behandlet fylkestinget i Finnmark sitt høringssvar til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport til Stortinget.

Varaordfører Heidi Holmgren (Sp) var den første som tok ordet fra talerstolen.

– Jeg har gledet meg til vi skulle behandle rapporten i fylkestinget, fordi det er en sak som betyr veldig mye for oss alle sammen, sa Holmgren fra talerstolen.

Fra talerstolen var det flere fylkespolitikere som selv fortalte som sine egne opplevelser fra fornorskningen, blant dem Kristin Rajala (Ap) og Stig-Ronny Nilsen (Frp).

En mann i kofte står bak en talerstol. To personer i samiske kofter sitter i forkant. - Klikk for stort bildeRAPPORT: Fylkestinget behandlet sitt høringssvar til Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport onsdag. Her er Jovna Nilsen Eira (R) på talerstolen. Karoline Almås Sørensen

Berømmer arbeidet

Rapporten er grunnlag for et oppgjør med fornorskningspolitikken og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Denne er nå ute på høring.

Fylkeskommunedirektørens innstilling berømmet blant annet det grundige arbeidet og den omfattende prosessen Sannhets- og forsoningskommisjonen har gjennomført med å samle inn vitnesbyrd, dokumentere historiske fakta og analysere hendelser som har påvirket regionen.

Har hatt store konsekvenser

Ett av punktene i innstillingen anerkjenner også fornorskningens omfattende konsekvenser for det samiske urfolket og den kvenske/norskfinske minoriteten i Norge. 

Innstillingen pekte også på at det er naturlig at Finnmark fylkeskommune kan innta en ledende rolle når det kommer til å ta ansvar for minoritetsvern på en bærekraftig og forsonende måte.

I rapporten har utvalget pekt på 20 tiltak fordelt på 5 pilarer, som forsoningsprosessen må tuftes på. 

De 5 pilarene er:

  • Kunnskap og formidling
  • Språk
  • Kultur
  • Forebygging av konflikter
  • Implementering av regelverk

Holmgren la så frem et tilleggsforslag til fylkeskommunedirektørens innstilling fra fylkestingets flertall.

– Ett av forslagene som gikk på å styrke kunnskap og formidling, gikk på et nasjonalt kompetansesenter for fornorskningspolitikk og urett. Vi ønsker at Stortinget gjør Finnmark fylkeskommune til en aktiv deltaker i utviklingen av senterets innhold og plassering, sa Holmgren fra talerstolen.

To menn sitter på hver sin side av en kvinne. De sitter bak møtebord og har headset på hodet. - Klikk for stort bildeTOLK: Fylkestingets medlemmer som ikke er samisktalende, har tolk på øret. Karoline Almås Sørensen

– Bør ligge i Finnmark

Fylkesvaraordføreren sa at forsoning må skje i fora og miljøer hvor folk lever.

– Etablering av et kompetansesenter bør være lokalisert i Finnmark, der vi mener fornorskningen fikk størst negative konsekvenser.

Et samlet fylkesting stilte seg bak fylkeskommunedirektørens innstilling. Flertallets tilleggsforslag ble også vedtatt.

Fylkesvaraordfører Holmgren sa avslutningsvis fra talerstolen at det for mange har vært et stort prosjekt å lete frem sin egen identitet.

Les hele vedtaket i sak 18/24 på OpenGov.