Oppmelding til privatisteksamen våren 2024

Skal du ta privatisteksamen i vår? Du kan nå melde deg opp til privatisteksamen i perioden 15. januar – 1. februar.

Du melder deg opp til eksamen via Privatistportalen. Oppmelding må skje i perioden 15. januar – 1. februar.

Vær oppmerksom på  at din oppmelding ikke blir godkjent før du har betalt eksamensavgiften. Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen, senest 1. februar.

Meld deg opp til privatisteksamen

Finner du ikke ønsket skole?

Dersom du ikke finner ønsket skole i Privatistportalen for faget du ønsker å melde deg opp i, betyr det at skolen ikke tilbyr eksamen i faget. Da kan du velge en annen skole, men du må selv bære alle kostnader vedrørende dette.

I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten. Du finner mer informasjon om eksamen for privatister på www.ffk.no