Møte i regionalt planforum

I regionalt planforum kan kommunene og fylkeskommunen legge frem planer etter plan- og bygningsloven for drøfting og innspill fra statlige og regionale organer og andre berørte interesser.

Dato
13. juni 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
Digitalt

Dokumenter til møtet i regionalt planforum er tilgjengelige via planforums nettsider under «sakspapirer og referat»:  

https://www.ffk.no/tjenester/plan-og-horinger/regionalt-planforum/

Arrangør

Finnmark fylkeskommune

Kontakt

Annbjørg Løvik, seniorrådgiver Finnmark fylkeskommune