Fortrinnsrett, individuell behandling og minoritetsspråklige søkere

Noen søkere vil ha behov for at det tas ekstra hensyn ved inntak til videregående opplæring. Slik kan du søke hvis du er minoritetsspråklig, eller du har behov for å søke fortrinn eller individuell behandling.

Slik søker du

All søking til videregående opplæring skal gjøres i elektronisk søknadsskjema på www.vigo.no.

Når du søker om fortrinnsrett, rett til individuell behandling eller som minoritetsspråklig søker må du i tillegg fylle ut et vedleggsskjema som sendes til Finnmark fylkeskommune.

Vedleggsskjema finner du her: Vedleggsskjema til søknad om fortrinnsrett, individuell behandling og minoritetsspråklige

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. februar.

Om skjema for søknad om fortrinnsrett

Vedleggsskjemaet fylles ut av søkere som søker fortrinnsrett:

Om skjema for søknad om individuell behandling

Vedleggsskjemaet fylles ut av søkere som søker individuell behandling på grunn av:

  • Tungtveiende grunner, f.eks. medisinske årsaker, barnevernstiltak, sterke sosiale utfordringer, eller liknende (forskrift til opplæringslova § 6-25 (vg1) eller § 6-38 (vg2/vg3)
  • Rett til spesialundervisning og mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene på vg1 (opplæringslova § 6-22)
  • Rett til spesialundervisning og mangler vurdering med karakter i flere fag på vg2 eller vg3 (opplæringslova § 6-35)

Om skjema for minoritetsspråklige søkere

Vedleggsskjemaet fylles ut av minoritetsspråklige søkere som har kort botid i Norge (under 6 år) og/eller har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, samt etter forskrift til opplæringslova § 6-23 eller § 6-8 c.