Kontakt oss om videregående opplæring

Har du spørsmål om videregående opplæring? Kontakt oss gjerne ved å sende e-post til en av våre avdelinger.

For spørsmål om innsøking til ordinær videregående opplæring med frist 1. februar og 1. mars, kontakt skoleseksjonen: inntak@ffk.no

For spørsmål om formidling til læreplass eller fag-/svennebrev, kontakt Seksjon for fag- og yrkesopplæring: fagbrev@ffk.no

For spørsmål om praksiskandidatordningen, kontakt Seksjon for fag- og yrkesopplæring: praksiskandidat@ffk.no