Vilkår for oppmelding til privatisteksamen

Når du melder deg opp til privatisteksamen har du samtidig akseptert vilkårene på denne siden. Dersom det er noe som er uklart, kontakter du den skolen der du har tenkt å avlegge eksamen.

Før du melder deg opp til eksamen må du bekrefte at du aksepterer følgende:

 • Du har satt deg inn i informasjonen om privatisteksamen på våre privatistsider
 • Du er selv ansvarlig for å melde deg opp og betale eksamensavgiften innen fristen: 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen. Oppmeldingen er ikke gyldig før betaling er registrert
 • Eksamensavgiften vil ikke bli refundert dersom du ikke møter til eksamen eller trekker deg etter oppmeldingsfristen
 • Ved dokumentert sykdom har du rett til utsatt eksamen påfølgende eksamenstermin. Eksamensavgiften skal da ikke betales. Dokumentasjon må sendes eksamensskolen senest én måned etter eksamen
 • Eksamen kan bli overført til en annen skole enn du valgte ved oppmelding
 • Du kan ikke melde deg opp i flere fylker i samme eksamenstermin
 • Du kan ikke melde deg opp i fag som du samtidig er elev i eller er oppmeldt til ny, utsatt eller særskilt eksamen
 • Du er ansvarlig for å registrere korrekt e-postadresse, mobilnummer og målform i Privatistportalen
 • Oversikt over dine eksamensdatoer finner du i Privatistportalen ved oppmelding for skriftlige fag. Du må selv holde deg orientert om klokkeslett, dato og sted for eksamen.  Disse opplysningene vil være tilgjengelig i Privatistportalen etter hvert som disse blir klar, og normalt én måned før eksamen. Endringer etter dette, vil bli varslet direkte til de berørte kandidatene på e-post eller SMS.
 • Med unntak av matematikk, er skriftlig eksamen etter ny læreplan heldigital. Det betyr at du må ha med egen datamaskin. I fag med gammel læreplan kan du skrive på papir
 • Hvis du har behov for særskilt tilrettelegging, må du søke om det i Privatistportalen hvert semester og for hvert fag der du ønsker tilrettelegging. Fristen er 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen. Sakkyndig uttalelse må legges ved.
 • På eksamensdagen må du ha med gyldig legitimasjon med fødselsnummer, bilde, navn og signatur. Kandidater uten gyldig legitimasjon får ikke avlegge eksamen.
 • Du må selv gjøre deg kjent med:
 • Klagefristen for skriftlig og muntlig eksamen er 10 dager og løper fra det tidspunkt du har gjort deg kjent med, eller burde gjort deg kjent med karakteren
 • Du er selv ansvarlig for å sende inn liste over valgbart lærestoff eller fordypningsemner der dette er relevant. Dette vil framgå av den enkelte læreplan.