Masterstipend og praksisplass for studenter

Vi tilbyr tre stipender på inntil 20 000 kroner hvert år til studenter som skriver masteroppgave med problemstillinger knyttet til fylkeskommunens arbeidsområder.

Fylkeskommunens avdelinger Voksenopplæring, karriere og integrering (VKI), Internasjonal og Næring har samarbeidet om ulike problemstillinger med relevante tema for fylkeskommunen. Vi har også innledet et samarbeid med UiT Norges arktiske universitet og etablert kontakt med relevante fagmiljø der for eventuelt videre arbeid med problemstillingene.

Problemstillingene som her presenteres, kan sees på som et utgangspunkt og inspirasjon til masteroppgaver eller benyttes slik de er i nåværende form:

 • Barentssamarbeidet etter krigen i Ukraina
 • Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge og betydning for lokalt næringsliv
 • Arktisk landbruk – økonomiske vilkår og muligheter
 • Hvordan påvirkes FoU- aktiviteten i Finnmark av den lange avstanden til forsknings- og utdanningsinstitusjoner?
 • Hvordan kan bedre samarbeid og samhandling mellom fylkeskommunen, Nav og utdanningsinstitusjoner med mer bidra til å minske gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse for arbeids- og næringsliv i regionen?
 • Hvilket utbytte har nyankomne flyktninger av karriereveiledning med tolk innen 3. måneder etter bosetting? *

*Karriereveiledning for nyankomne flyktninger er en lovpålagt oppgave i fylkeskommunen, jf. Integreringsloven 2021.

Stipend og samarbeid

Studenter som vil skrive masteroppgave, vil kunne tilbys stipend på inntil tjue tusen (20.000), forutsatt at arbeidet som gjøres med oppgaven, har en tett tilknytning til fylkeskommunens arbeidsfelt. Det er for tiden tre ledige masterstipender.

Det er løpende frist frem til stipendene er delt ut. 

Et samarbeid mellom fylkeskommunen og studenten kan også innebære:

 • Kontorplass
 • Veiledning
 • Faglig nettverk
 • Datagrunnlag til masteroppgave

Alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave om eller med utgangspunkt i overstående problemstillinger er velkommen til å ta kontakt. 

Ved tildeling av masterstipend vil følgende kriterier vektlegges:

 • Studentens kjennskap til og interesse for Finnmark og nordområdene
 • Masteroppgavens relevans til Fylkeskommunens arbeidsområder

Er du interessert i å skrive masteroppgave med problemstilling som er relevant for Finnmark fylkeskommune, ta kontakt med kontaktperson under. 

Kontakt

Monica Mariam Jensen

Rådgiver, FoU

E-post: mariam.jensen@ffk.no

Tlf: 92 01 71 67