Fálaldat 21- ja 22-jahkásaččaide

Stuorradiggi lea mearridan viiddidit almmolaš bátnedearvvašvuođafálaldaga 21- ja 22-jahkásaččaide.

Buohkat geat ovdal kaleanddarjagi loahpa devdet 21 ja 22 jagi, sáhttet oažžut iskkadeami ja divššu 50 proseantta hálbbidusain go almmolaš bátnedearvvašvuođabálvalusain váldet oktavuođa.  

Mii bivdit du váldit oktavuođa lagamus almmolaš bátnedivššohagain doppe gos orut. Juos it oro doppe gos leat álbmotregistrerejuvvon, de sáhtát vejolaččat váldit oktavuođa iežat ruovttugieldda bátnedivššohagain.

Mii fuopmášuhttit ahte fálaldat lea ráddjejuvvon luomu áigge. Danne seađát váldit oktavuođa buori áiggis, ja juos vejolaš olggobealde geasseluomu ja juovla- dahje beassášluomu.   

Bátnedearvvašvuođafálaldaga gustonviidodat

Bátnedearvvašvuođafálaldaga gustonviidodat galgá vuođđuduvvat juohkehačča oktagaslaš dárbbu árvvoštallamii. Dárbbašlaš eastadeapmi ja dikšun galgá čuovvut standárdda man fylkkagielda atná dárbbašlaš bátnedearvvašvuođaveahki vuođđun vuoruhuvvon joavkkuide bátnedearvvašvuođalága ja Dearvvašvuođadirektoráhta Buorre klinihkalaš geavat bátnedearvvašvuođabálvalusas nammasaš bagadeaddji mielde.

Mii gusto juos mus leat oadjovuoigatvuođat bátnedivššu hárrái?

Dalle oaččut 50 % hálbbidusa iežat oasis maŋŋilgo oadjorefušuvdna lea gessojuvvon eret.