Bátnedoavttervákta ja heahteveahkki

Dárbbašat go bátnedikšuma? Dás leat gulahallandieđut.

Romsa

Finnmárku

Earret kántoráiggiid ii leat bátnedearvvasvuođabargiin váktaortnet. Go dárbbašat bániid heahtedikšuma maŋŋágaskabeaivvi dahje eahkedis/bassebeivviid, de ferte váldit oktavuođa bátnedoaktáriin priváhta.

Heahteveahki oktavuođa kántoráiggi olggobealde lea 75% haddelasáhus dábálašmáksomeriid ektui daidda rávesolbmuide geat ieža mákset goluid.

Dás oainnát almmolaš bátnedoaktáriid priváhtatelefonnummariid:

Geahča maiddái: