Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i. Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord i Nord-Troms.

Å bo og jobbe i tiltakssonen har flere økonomiske fordeler:

  • Redusert skatt. Det gjelder særskilte regler for skatt på alminnelig inntekt for skatteytere i Finnmark og Nord-Troms. Det er lavere enn resten av landet. Det gis et skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20.000 kr.
  • Gratis barnehageplass fra 1. august 2023.
  • Nedskriving av studielån på opptil 30. 000 kroner per år. Du må bo i tiltakssonen sammenhengende i 12 måneder for å få redusert gjelden din. Les mer om nedskriving av studielån på Lånekassen.no
  • Ettergivelse av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i Finnmark og Nord-Troms. Grunnskolelærere kan få slettet ytterligere 20.000 kr. Les mer om ettergivelse av studielån til lærere på Lånekassen.no
  • Fritak for el-avgift på forbruk. Elektrisk kraft som leveres husholdninger og offentlig forvaltning i tiltakssonen er fritatt for el-avgift. For all næringsvirksomhet i tiltakssonen er det redusert avgift for kraft som leveres. Det er heller ikke merverdiavgift på strøm levert i dette området.
  • Fritak for arbeidsgiveravgift.​

Hva kan din familie spare?

For en familie med to voksne og to barn ser regnestykket slik ut:

Hvor mye sparer en familie på å bo i tiltakssonen?
Hva Tall Totalt
Full effekt av nedskriving av studielån 30.000 x 2 60.000,-
Gratis barnehage med to barn 30.000 x 2 60.000,-
Finnmarksfradraget 20.000 x 2 40.000,-
Du sparer 160.000,-

Vil du bo og jobbe i nord?

Du finner alle fylkeskommunens ledige stillinger på Jobbnorge. For å søke må du opprette en Jobbnorge-bruker, og sende din søknad elektronisk via Jobbnorge.
Gå til Jobbnorge

 

Nyheter om tiltakssonen

Til toppen