OT- tiltak

Oppfølgingstjenesten kan gi deg kompetansegivende tilbud som gjør det enklere for deg å få jobb eller komme tilbake til videregående opplæring. Flere av tiltakene iverksettes i samarbeid med Nav eller andre.

Opplæringspraksis

Dette gir ungdom mulighet til å kombinere praksisplass gjennom Nav med videregående opplæring. Opplæringen kan foregå både i skolen, og på arbeidsstedet. Gjennom en samtale med OT vil dere i fellesskap finne fram til den beste løsningen for det. Her vil vi likevel skissere noen måter opplæringspraksis kan gjennomføres på. Tilbudet forutsetter at Nav godkjenner praksisplass.