Ná ozat skuvlasaji

Leat go čađahan vuođđoskuvlla ja gearggus álgit joatkkaoahpahussii? Dán dárbbašat diehtit go ozat skuvlasaji.

Dábálaš ohcanáigemearri njukčamánu 1.b.

Áigemearri dábálaš skuvlla- dahje oahpposaji ohcat lea njukčamánu 1.b. Ohcanportála vigo.no rahpasa ohcat joatkkaoahpahussii vahkku 1.

Oza joatkkaoahpahussii vigo.no:s

Bagadallan VIGO ohcamii (dárogilli) (PDF, 3 MB)

Áigemearri guovvamánu 1.b.

Áigemearri ohcat vuosttasvuoigatvuođa, oktagaslaš árvvoštallama, minoritehtagielat ohccin dahje oahppokandidáhtan lea guovvamánu 1. b.

Buot ohcan joatkkaoahpahussii galgá dahkot elektrovnnalaš ohcanskovis vigo.no:s

Ná ozat oahpposaji

Gosa sáhtát ohcat?

Romssa ja Finnmárkku ohcciin geain lea nuoraidvuoigatvuohta, lea vuoigatvuohta joatkkaoahpahussii fylkkas. Nuoraidvuoigatvuohta lea maiddái sis geat orrot Svalbárddas.

Ođđa fylkkas leat vihtta sisaváldinregiovnna:

  • Finnmárku
  • Mátta-Romsa
  • Gaska-Romsa
  • Romsa
  • Davvi-Romsa

Dus lea vuoigatvuohta beassat skuvlii dan sisaváldinregiovnnas gos don leat logahallojuvvon Álbmotregistarii ássin sisaváldinjagi njukčamánu 1. b. muttus. Go háliidat beassat dakkár oahppoprográmmii dahje prográmmasuorgái mii ii leat du sisaváldiregiovnnas, de sáhtát ohcat sisaváldinregiovdnii mas lea dát fálaldat.

Ohccit miehtá riikka leat dássálaga go ohcet riikalinnjáide ja stáhta sámi skuvllaide Kárášjogas ja Guovdageainnus. Maŋimus guovtti skuvlii lea sámi nuorain vuosttasvuoigatvuohta.

Jus dus ii leat vuoigatvuohta joatkkaoahpahussii, de sáhtát ain ohcat sisabeassama, muhto don vuoruhuvvot daid ohcciid maŋábeallai geain lea vuoigatvuohta.

Masa sáhtát ohcat?

Fylkka oahppofálaldagaid gávnnat neahttasiiddus vilbli.no dahje dán oahppofálaldat 2021-2022 oppalašgeahčastagas (dárogilli) (XLSM, 339 kB)

Jus okta du sávaldagain heaittihuvvo, de mii váldit oktavuođa duinna ja dieđihit sáhtát ohcat ođđasis.

Geaidnu viidáseappot

Dus lea ovddasvástádus das ahte du ohcan lea áigáduvvon. Váldde oktavuođa sisaváldinkantuvrrain jus leat rievdadeamit dahje boasttuvuođat, sihke ovdal ja maŋŋá áigemeari. Jus it leat logahallojuvvon álbmotregistarii Romssas ja Finnmárkkus njukčamánu 1. b. muttus, de fertet duođaštit fárrema ovdal geassemánu 15. b.

Dehálaš vástidanáigemearit

Vahkku 28 Ohccit geain lea nuoraidvuoigatvuohta ja vuoruhuvvon guosseoahppit ožžot vástádusa ohcamii VIGO bokte.

Vahkku 29 Maŋimus áigemearri vástidit vuosttas sisaváldimii.

Vahkku 30 Ohccit geat leat vuordinlisttas (nuoraidvuoigatvuohta) ja eará ohccit (geain lea čađahanvuoigatvuohta dahje rávesolbmuidvuoigatvuohta dahje geain ii leat vuoigatvuohta ja guosseohppiin) ožžot vástádusa ohcamii VIGO bokte. Fuomáš ahte vuordinlisttat leat rávvejeaddjit, ja sáhttet molsašuddat sisaváldimiid gaskkas. Sáhtát gahččat vuordinlisttas dakkár meattáhusaid dahje rievdadusaid geažil sisaváldimiid gaskkas, mat leat vuoigatvuođavuođđuduvvon lágain ja láhkaásahusain.

Vahkku 31 Maŋimus áigemearri vástidit nuppi sisaváldimii.

Vahkku 32 Skuvllat váldet badjelasaset sisaváldin- ja vuordinlisttaid. Ohccit geat eai leat doallan áigemeriid, sáhttet dál váldit oktavuođa skuvllaiguin čálihan dihtii iežaset vejolaš vuordinlisttaide.

Vahkku 34 Vuosttas skuvlabeaivi. Jus it boađe skuvlii, de sáhtát massit vuoigatvuođa dan skuvlasadjái maid leat ožžon.

Skuvlasaji fálaldat

Ráhkkan dasa ahte sáhtát oažžut skuvlasadjefálaldaga eará skuvllaide go daidda maidda don háliidit, jus dus eai leat doarvái árvosátnečuoggát maiguin gilvvohallat. Jus it vástit fálaldahkii, de massát saját. Jus cealkkát eret fálaldaga, de it leat šat dáhkiduvvon oažžut skuvlasaji.

Mearrádusat mat gusket muhtun skuvllaide ja fitnuide

Muhtin oahpposurggiin lea erenomáš mearrádusat sisaváldimii. Loga eanet dás vuolábealde.

Váldde oktavuođa

Telefovdnaguovddáš: telefovdna 77 75 50 00

Sisaváldin: Gažaldagat sisaváldima birra? Dáppe leat oktavuođa skovit