Eksámen ohppiide

Dáppe leat Romssa ja Finnmárkku joatkkaskuvlla ohppiide dieđut eksámena birra.

Veahkkeneavvut eksámenii

Skuvla galgá kandidáhtaide addit oppalašgeahčastaga veahkkeneavvuin maid lea vejolaš geavahit dáid iešguđet fágain. Kandidáhta ferte ieš váldit mielde dárbbašlaš veahkkeneavvuid. Ráhkkananbeaivve lea vejolaš geavahit buot lágan veahkkeneavvuid, maiddái geavahit interneahtta.

Jearaldagat eksámena birra

Oahppit fertejit válde oktavuođa iežaset joatkkaskuvllain jus ležžet jearaldagat eksámena ektui.

Oahppu oarji eksámen njuolggadusat

Njuolggadusat ja rámmavuogádat maid Romssa fylkkasuohkanii lea ráhkadan gusto maiddái Romssa ja Finnmárkku fylkkagieldda Oahppu oarji:i (Romsa).