Bures!

Mii leat jorgaleamen dán siiddu dieđuid. Sámegielteaksta boahtá neahttabáikái vehážiid mielde.

Søk tilskudd og støtte

Du kan søke om tilskudd til vilttiltak fra fylkeskommunen. Målet er å medvirke til et høstingsverdig overskudd av viltet. Søknadsfristen er 15. januar.

Les mer og søk om tilskudd

Áigeguovdil

Til toppen