Mineralstrategi for Nord-Norge

De respektive fylkestingene i Finnmark, Troms og Nordland vedtok i juni 2019 «Mineralstrategi for Nord-Norge».

Strategien beskriver både utviklingstrekk i næringen og ulike dimensjoner knyttet til både bærekraft og muligheter for utvikling av mineralnæringen i landsdelen.

Strategien inneholder også en oversikt over en rekke tiltak som kan fremme utviklingen og bærekraften i næringen og ikke minst i forhold til muligheter som bidrar til lokal og regional utvikling med utgangspunkt i mineralressursene i landsdelen.

I tillegg til fylkestingene har Nordkalottrådet sluttet seg til strategien og arbeider videre med veikart for utvikling av mineralnæringen på hele Nordkalotten.

Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider med Nordland fylkeskommune i tillegg til aktuelle kommuner og fagmiljøer om utvikling og realisering av de ulike mål og tiltak som presenteres i strategien.

Her finner du hele dokumentet: Mineralstrategi for Nord-Norge (PDF, 14 MB)

Nordnorsk mineralstrategi er oversatt til nordsamisk (PDF, 11 MB)