Kurs i kulturmiljøforvaltning KIK (Kulturminner i kommunen)

Riksantikvaren, Finnmark fylkeskommune og Stiftelsen Norsk kulturarv inviterer til kurs i kulturmiljøforvaltning for alle kommunene i Finnmark. Kurset avholdes 17. - 18. april 2024 i Alta.  Påmeldingsfrist er 20. mars.
 

KIK – Kulturminner i kommunene har vært en satsing hos Riksantikvaren siden 2011. Målet med satsingen har, og er stadig, å styrke kulturmiljøkompetansen i kommunene og å sette kulturmiljø på den lokalpolitiske dagsorden. 

Det viktigste verktøyet har vært å gi tilskudd til kommuner som ønsker å utarbeide en egen kulturmiljøplan. Til nå har 95 % av alle landets kommuner en vedtatt plan eller er i gang med arbeidet. For videre å styrke kompetansen på kulturmiljø i kommunene ønsker vi nå å tilby et todagers kurs i kulturmiljøforvaltning til ansatte i kommunene.  

Dette er et tilbud som ble gitt til to fylker i 2023, og vi utvider med å arrangere kurset i fire fylker i 2024. 

Først ut

Finnmark er første fylke ut i år og vi håper dere i kommunene setter av tid. Alle utgifter ved kurset, som deltagelse, reise, middag og overnatting, dekkes. Dette er derfor en gyllen sjanse til å fylle på med ny kunnskap og inspirasjon innen et spennende og aktuelt tema, og samtidig en anledning til å treffe kolleger fra alle kommunene i fylket! 

Programmet vil blant annet ta for seg temaene Kulturminner, kulturmiljø og landskap, Arealplan og byggesak, Kulturarv og klima og Kulturarv som ressurs. Komplett program sendes til de påmeldte så snart det er klart.

Målet for kurset er å styrke kulturmiljøkompetansen i kommunene, og invitasjonen gjelder i hovedsak ansatte som arbeider med arealplanlegging, byggesaksbehandling og kulturminner.
Hver kommune kan delta med inntil 3 personer som får dekket reise og opphold.  (5 personer for de 3 største kommunene.)   

Påmelding og program

Påmeldingsfrist 20. mars og påmeldingen er bindende. 

Gå hit for påmelding og program

Malmklang, Kirkenes FFK v/Kristin Avset