Kjeveortopeder og oralkirurg

Kjeveortopeder og oralkirurg i Finnmark.

  • Oralkirurg Bernt Arne Rønbeck, Hammerfest tannklinikk, tlf. 78 96 59 30
  • Kjeveortoped ved Kirkenes tannklinikk, tlf. 78 96 40 10: Hanne Grann.
  • Kjeveortoped ved Alta tannklinikk, tlf. 78 96 56 95: Tage Andre Olsen.