Turskiltprosjektet i Finnmark

Fra og med 2019 er "Turskiltprosjektet" avsluttet, men det finnes fortsatt muligheter for støtte.

Turskiltprosjektet

Fra og med 2019 bortfaller «Turskiltprosjektet», men det vil fortsatt være mulig å søke om støtte til slike prosjekter. Søknad om tilskudd til skilting/merking av eksisterende turveier/-stier/løyper må fremmes via spillemiddelordningen.

Det kan søkes om inntil 50 % av godkjent kostnad, maksimalt kr. 300 000.

Minstekostnad for prosjektet er kr. 20 000.

Her følger lenke til søknadsskjema og informasjon om tilskuddsordningen: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

 

Nyttige linket for skilting av turløyper  Merkehåndboka

Manual for turskiltprosjektet: https://www.turskiltprosjektet.no/manual/

 

Rapporteringsskjema

De som har mottatt midler i 2013-2018 skal benytte rapporteringsskjema her:

 

Kontakt for spillemidler  

Emil Agersborg Bjørnå

Rådgiver idrett

78 96 32 45

Send epost

 

Kontakt turskiltprosjektet 2013-2018

Juli-Anne Staven

Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø

78 96 31 25

930 29 835

Send epost til Juli-Anne Staven

 

Eksterne lenker

 

 

Kontakt

Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
78 96 31 25
930 29 835