Tilskudd til kompetansetiltak i sjømatnæringa

Et hav av muligheter. - Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune kan tildele inntil kr. 600 000,- til bransjerettede kompetansetiltak og aktiviteter som styrker produkt og markedsutvikling i sjømatnæringa i Finnmark. Frist for å søke er 1. februar 2018.

Bakgrunn

De søkbare midlene utgjør totalt kr. 600 000,- og er restmidler fra «Laksekonsesjonsmidlene» som regjeringen tildelte Finnmark fylkeskommune som frie midler (engangstildeling) etter tildeling av nye laksekonsesjoner i 2009.

Hva kan det søkes om

Midlene skal brukes til bransjerettede kompetansetiltak som styrker produkt og markedsutvikling i sjømatnæringa i Finnmark.

Det gis ikke tilskudd til investeringer eller ordinær drift.

Hvem kan søke

Aktører i sjømatnæringa.

Hvor mye kan de søkes om

Det kan søkes om inntil 50 % av estimerte kostnader.

Søknadsfrist

Fredag 1. februar 2018.

Finnmark fylkeskommune vil vurdere alle søknadene samlet etter søknadsfristens utløp.
Endelig tildeling av støtte vil bli behandlet i fylkesutvalgets møte 13. mars 2018.

Hvordan søke

Søknaden merkes «Kompetansetiltak for sjømatnæringen» og sendes elektronisk til postmottak@ffk.no
Søknadene må være mottatt elektronisk innen fristen for å bli vurdert.

Krav til søknadens innhold

Søknaden skal:

  • Inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, organisasjonsform (forening, stiftelse, AS eller annet), kontonummer og kontaktperson. Dersom søknaden er utarbeidet av flere søkere, skal det fremgå hvem som er hovedansvarlig for gjennomføringen
  • Oppgi søknadsbeløp
  • Oppgi budsjett og finansieringsplan for tiltaket med en beskrivelse av planlagt egeninnsats og egenfinansiering
  • Beskrive målgruppe(r), innhold i, og formål for tiltaket som det søkes midler til
  • Dokumentere og begrunne behovet og etterspørselen for tiltaket det søkes midler til
  • Formulere konkrete mål som ønskes oppnådd ved gjennomføring av tiltaket
  • Inneholde tidsplan for gjennomføring av tiltaket

 

Tildelingskriterier

Retningslinjer for bruk av midlene følger de generelle bestemmelsene for de regionale utviklingsmidlene i Finnmark. Tilgjengelige midler vil bli fordelt på grunnlag av følgende vurderinger:

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Johanne Salamonsen
Spesialrådgiver
78 96 31 17
915 52 660