RUP-midler for utdanning

Illustrasjonsbilde av viskelær og blyanter - Klikk for stort bilde

Opplæringsavdelinga forvalter midler til regional utviklingsprogram (RUP) innenfor området utviklingstiltak for videregående skoler. 

Hvem kan søke? 

Videregående skoler og stedlige fagskoler kan søke om midler til regional utviklingsprogram (RUP) for utdanningsmål. Midlene skal bidra til skolenes rolle som regionale utviklingsaktører.  

Hva kan du søke om? 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler årlig RUP midler til fylkeskommunene. Bruken av midlene skal følge nasjonale føringer og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med retningslinjer. Regionalt utviklingsprogram 2014-2023 - Fremtidens Finnmark (PDF, 2 MB) er også retningsgivende med sine satsningsområder i Finnmark. 

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak:

a) Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet.

b) Prosjekt/tiltak som bidrar til at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til.

Slik søker du

Du sender inn søknad i søkerportalen til regionalforvaltning.no. Søknadsfrist for 2018 er 1. april.

Veien videre

Søknaden din blir behandlet i Hovedutvalg for kompetanse (HUK).

Ved tilsagn om midler skal du sende inn anmodning om utbetaling i søkerportalen, både underveis i prosjektet og etter avsluttet prosjekt. Du finner skjema for MRS-rapportering i samme system. 

Retningslinjer

Her kan du lese retningslinjene for RUP-prosjekter i videregående skoler og fagskoler i Finnmark (DOCX, 17 kB).

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Hilde Skjerven Bersvendsen
Spesialrådgiver/ Fylkeskoordinator OT
78 96 30 16
970 45 715