Rekrutteringsfondet for fiskere

Havna i Berlevåg - Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommunes rekrutteringsfond for fiskere er et lånefond som skal bidra til å lette etableringsbarrieren for nyetablerere. Det tilbys lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy. For etablerte fiskere på inntil 35 år tilbys også lån til fartøyfornyelse og investering i kvoter.

Hva kan det søkes om

Søker skal være bosatt og skattepliktig i Finnmark, og skal være registrert i Fiskermanntallet på blad B, og være eier(e) av minimum 67 % av fartøyet/foretaket.

Det kan søkes om lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy i åpen eller lukket gruppe. Det er ingen alderskrav knyttet til nyetablering.

Det betyr at fiskere som eier fartøy i åpen gruppe i dag, men som ønsker å etablere seg med fartøy i lukket gruppe, også ansees som nyetablerere. 

Er du etablert fisker på 35 år eller yngre kan du også søke om lån til fornyelse (utskifting) av fartøy og investering i kvoter.

Finansieringsrammer

Det kan søkes om lån på inntil 20% av fartøy- og kvoteinvesteringen, maksimalt begrenset til kr. 1.000.000,-

Lånebetingelser

  • Serielån med kvartalsvise avdrag
  • Rentesats på ett prosentpoeng over Norges Banks styringsrente (1.05 % i 2015, årsgjennomsnitt)
  • Ett års rente- og avdragsfrihet
  • Total løpetid inntil 12 år.

Krav og vilkår til søker og investeringsobjekt følger av fondets retningslinjer

Søknaden blir sendt til Innovasjon Norge Finnmark for saksforberedelse. Styret for Rekrutteringsfondet (Fylkesutvalget) behandler søknadene.

Den kan gjøre administrative avgjørelser i forbindelse med oppfølging av vedtak om lån dersom saken regnes som kurant i forhold til gjeldende retningslinjer for rekrutteringsfondet.

Søknadsfrister og dato for behandling i 2018

Søknadsfrist Behandling (FU)
8. januar 13. februar
1. februar 13. mars
3. april 8. mai
11. mai 19. juni
15. august 18. september
5. september 16. oktober
18. oktober 20. november
2. november 11. dessember

 

Søknadsfrister og dato for behandling i 2019

Første møte i styret for Rekrutteringsfondet er satt til 12. februar. Søknadsfrist til dette møtet er 7. januar 2019

Øvrige frister utover året vil publiseres så snart de er avklart i forhold til den politiske møteplanen for 2019, og vil trolig være tilnærmet de samme som for 2018.

 

Årlig bevilgningsramme:

3,9 mill NOK. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Johanne Salamonsen
Spesialrådgiver
78 96 31 17
915 52 660