Rekrutteringsfondet for fiskere

Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommunes rekrutteringsfond for fiskere er et lånefond som skal bidra til å lette etableringsbarrieren for nyetablerere. Det tilbys lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy. For etablerte fiskere på inntil 35 år tilbys også lån til fartøyfornyelse og investering i kvoter.

Hva kan det søkes om

Det kan søkes om lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy i åpen eller lukket gruppe. Det er ingen alderskrav knyttet til nyetablering.

Det betyr at fiskere som eier fartøy i åpen gruppe i dag, men som ønsker å etablere seg med fartøy i lukket gruppe, også ansees som nyetablerere. 

Er du etablert fisker på 35 år eller yngre kan du også søke om lån til fornyelse (utskifting) av fartøy og investering i kvoter.

Finansieringsrammer

Det kan søkes om lån på inntil 20% av fartøy- og kvoteinvesteringen, maksimalt begrenset til kr. 1.000.000,-

Lånebetingelser

  • Serielån med kvartalsvise avdrag
  • Rentesats på ett prosentpoeng over Norges Banks styringsrente (1.05 % i 2015, årsgjennomsnitt)
  • Ett års rente- og avdragsfrihet
  • Total løpetid inntil 12 år.

Krav og vilkår til søker og investeringsobjekt følger av fondets retningslinjer

Søker skal blant annet være bosatt og skattepliktig i Finnmark, og skal være registrert i Fiskermanntallet på blad B, og være eier(e) av minimum 67 % av fartøyet/foretaket. Se retningslinjene for ytterligere vilkår.

Søknaden blir sendt til Innovasjon Norge Finnmark for saksforberedelse. Styret for Rekrutteringsfondet (Fylkesutvalget) behandler søknadene.

Den kan gjøre administrative avgjørelser i forbindelse med oppfølging av vedtak om lån dersom saken regnes som kurant i forhold til gjeldende retningslinjer for rekrutteringsfondet.

Søknadsfrister og dato for behandling i 2019

Søknadsfrister og dato for behandling i 2019
Søknadsfrist Behandling (FU)
7. januar 12. februar
1. februar 12. mars
1. april 7. mai
10. mai 18. juni
12. august 17. september
5. september 15. oktober
10. oktober 19. november
1. november 10. dessember

 

Årlig bevilgningsramme:

3,9 mill NOK. 

Kontakt

Cathrine Berg Johannessen
Rådgiver
78 96 31 59