Midler til skjøtsel, skilting og tilrettelegging av kulturminner

Søknadsfrist 15. april

Det er mange kulturminner som faller utenom ordinære støtteordninger gjennom Finnmark fylkeskommune og som også er viktige kulturminner. Formålet med midlene som lyses ut er å bidra til at kulturminner fra nyere tid og ikke-fredete kulturminner blir ivaretatt gjennom skjøtsel, tilrettelegging og skilting.

Eiere av kulturminner, lag og foreninger, samt museer og kommuner som forvalter kulturminner kan nå søke om støtte på inntil kr 50 000,- til skjøtsel, skilting og tilrettelegging av nyere tids kulturminner.

 

Tiltak det gis støtte til kan være, men er ikke begrenset til:

 

·        Ikke-arkeologiske Fotefar-mot-nord-prosjekter

·        Krigsminner

·        Kvenske/norskfinske kulturminner

 

Prosjekter som har fått støtte fra andre eller med egenandel/egeninnsats blir prioritert. Det samme gjelder igangsatte prosjekter der midler trengs for ferdigstillelse.

Det gis støtte på inntil kr 50 000,-.

 

Det gis ikke tilskudd til:

 

·        Istandsetting av bygninger og anlegg

·        Sikringstiltak

·        Foredrag/seminar og lignende

·        Registrerings- og dokumentasjonsarbeid

 

Krav til søknad:

 

·        Navn på søker og eventuelt eier. Er søker en annen enn eier må det foreligge bekreftelse/fullmakt fra eier. Det må ligge ved kontaktinformasjon som telefonnummer, e-postadresse, postadresse, bankkontonummer og eventuelt organisasjonsnummer.

·        Beskrivelse av tiltak.

·        Budsjett med kostnadsoverslag med spesifiserte utgifter.

·        Finansieringsplan.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. april 2018.

Søknad sendes til: postmottak@ffk.no eller Finnmark fylkeskommune, Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga, Fylkeshuset, Postboks 701, 9815 Vadsø.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kristin Foosnæs
Arkeolog/Rådgiver
78 96 32 73
958 32 647