Journaliststipend

Søknadsfrist: 15. mars

Retningslinjer for fylkeskommunens journaliststipend

Journaliststipendet har til hensikt å rette fokus mot et tema som er viktig for Finnmark. Stipendet er på 70.000 kroner.

Delmål

 • å gi en journalist mulighet til å fordype seg i ett tema i en periode
 • å høyne kunnskapsnivået blant journalister
 • å skape interesse blant publikum for et dagsaktuelt tema
 • å gi publikum mulighet til å skaffe seg viktige kunnskaper

Innhold i søknaden

 • temaet journalisten ønsker å fordype seg i
 • bekreftelse på permisjon fra sitt vanlige arbeide helt eller delvis
 • tidsplan for prosjektet
 • avtale om publisering av stoffet
 • plan for publisering
 • budsjett inkludert reiser

Prosedyre

 • FFK sender ut pressemelding om stipendet
 • Finnmark Journalistlag (FJ) distribuerer retningslinjer og prosedyrer til alle klubbledere og redaksjoner
 • Søknadene vurderes av Finnmark fylkeskommune og en person som styret i FJ velger ut (personen fra FJ kan ikke være søker)
 • Etter stipendperioden sendes rapport til Finnmark fylkeskommune
 • Resultatet evalueres av samme gruppe som tildeler stipendet

Søknad

Send søknad på e-post eller på papir til  Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 9815 Vadsø

Kontaktpersoner

Astrid Krogh, leder i Finnmark Journalistlag: 46501144
Trond Magne Henriksen, kommunikasjonssjef i Finnmark fylkeskommune: 78 96 30 51 eller 481 03 145

Forfatter Trond Magne Henriksen. Sist endret 05.04.2016
Fant du det du lette etter?