Frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: 1. april.

Retningslinjer driftstilskudd til frivillige organisasjoner

FFK gir driftsstøtte til fylkes- og kretssammenslutninger av frivillige organisasjoner i Finnmark. For å få støtte må organisasjonen ha minimum 3 lokallag i minimum 3 kommuner.

Vedlagt søknaden må det ligge budsjett for kommende tiltak, der tilsagn fra fylkeskommunen framkommer. Tilskudd utbetales etter vedtak. 

Kriterier

  • Søker må ha minimum 3 lokallag i 3 kommuner. Kravet kan fravikes hvis det er et fungerende fylkesledd og lokale aktiviteter i minimum tre kommuner
  • Nettbasert søknadsskjema benyttes (åpnes 1. mars)

 

Følgende vedlegg skal ligge ved søknaden:

  • Budsjett for søknadsåret
  • Handlingsplan for søknadsåret
  • Siste årsmelding
  • Siste regnskap

 

Fordeling

Fordeling skjer på bakgrunn av følgende nøkkeltall:

  • 3-10 lokallag: kr 20.000,-
  • 11-20 lokallag: kr 30.000,-
  • 21-30 lokallag: kr 45.000,-

 

Benytt nettbasert søknadsskjema.

Fant du det du lette etter?