BarentsKult

Søknadsfrister: 1. februar og 1. september

Tilskudd til profesjonelt kunst- og kultursamarbeid mellom norske og russiske aktører i Barentsregionen

BarentsKult er et finansieringsprogram som skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultursamarbeid i nord. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere. Programmet finansieres av Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner. 

Barentssekretariatet forvalter ordningen, og representanter fra Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner utgjør faglig råd som skal vurdere alle søknader.

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere kan søke om midler gjennom programmet. Norsk partner søker. 

Det kan også søkes reisestøtte på inntil 50 000 kr. til partnersøk/nettverksbygging/studietur over BarentsKultprogrammet. Se retningslinjene. Det er felles søknadskjema for BarentsKult-prosjekt og reisestøtte.

Retningslinjer

Hvordan søke?

Søkere benytter elektronisk søkeportal på Barentssekretariatet nettside.

Søkere oppfordres til å ta kontakt med oss for veiledning i søknadsprosessen. 

Kontakt

Kirsti Riesto
Seniorrådgiver
78 96 31 13
415 46 644