Arbeidsstipend: Nordnorsk litteratur


Sum: Kr. 100 000,-
Søknadsfrist: 1. mars 2018

Gå til søknadsskjema

Bakgrunn

Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 legger vekt på å styrke kvalitet og produksjon av litteratur i Nord-Norge. Det er opprettet et årlig arbeidsstipend på kr 100 000,- som skal gi nordnorske forfattere økonomisk mulighet til å skrive skjønnlitteratur.

God litteratur skaper oppmerksomhet om landsdelen som vekker en stolthet for Nord-Norge. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen sees og ser seg selv. God skjønnlitteratur er med på å skape identitet og tilknytning til landsdelen.

Nordnorsk litteraturstrategi forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark og er en del av Den nordnorske kulturavtalen. Les litteraturstrategien på fylkesbibliotekets nettsider.

Kriterier for å søke arbeidsstipend:

  • Produksjonen som utarbeides må være skjønnlitterær
  • Forfatteren må være bosatt i Nord-Norge
  • Forfatteren må være aktiv som forfatter
  • Forfatter må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlem i en forfatterorganisasjon

Søkeren skal benytte elektronisk søknadsskjema for arbeidsstipend. Søkeren må laste opp fullstendig CV og gi en kortfattet prosjektbeskrivelse for hvordan stipendet skal brukes.

Søknaden vurderes ut fra et tekstutdrag på inntil 20 sider som lastes opp i søknadsskjemaet. Tekstutdraget kan også være en beskrivelse av den litterære produksjonen. Arbeidsstipendet kan brukes til å støtte gode ideer.

Tildeling

Arbeidsstipendet offentliggjøres og tildeles i forbindelse med et større litteraturarrangement i landsdelen.

Arbeidsstipendet vil utbetales som en engangssum. Stipendet er skattepliktig.

En egen jury bestående av de tre fylkesbibliotekene vil stå for den endelige innstillingen. Finnmark fylkesbiblioteket (fylket med sekretariat for litteraturstrategien) er sekretær for komiteen i 2017-2018. Komiteen må ha konsensus om tildelingen, og kun en person kan få arbeidsstipendet.

Rapportering

Stipendmottaker må levere skriftlig rapport om hvordan arbeidsstipendet er benyttet innen
1. desember 2018.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sunniva Knutsen
Rådgiver litteraturformidling
78 96 59 25
901 32 043