Undertegnet samarbeidsavtalen

20180910 Ragnhild Vassvik og Aili Keskitalo undertegning. Foto: Nina Merete Austad - Klikk for stort bildeFylkesordfører Ragnhild Vassvik og sametingspresident Aili Keskitalo undertegnet samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune. Foto: Nina Merete AustadFylkesordfører Ragnhild Vassvik og sametingspresident Aili Keskitalo møttes mandag i Karasjok for å undertegne den nye samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune.

Veldig gledelig

- At vi i dag undertegner en ny og oppdatert samarbeidsavtale er veldig gledelig, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

– Sametinget og Finnmark fylkeskommune har mange felles prioriteringer og mye å samarbeide om, noe som også denne avtalen viser, føyer fylkesordfører Ragnhild Vassvik til. – Det er et naturlig og viktig samarbeid i tida framover, og har sin verdi og relevans uansett hvordan utfallet av regionreformen blir.

– Avtalen representerer fortsettelsen på et allerede godt samarbeid og bidrar til å sette viktige felles saker på agendaen. Et godt eksempel på et konkret resultat av vårt samarbeid er Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027, et dokument som er unikt i sitt slag i Norge, og som vi er stolte av å ha fått til sammen med fylkeskommunen, legger Keskitalo til.

- Jeg tror denne avtalen danner et godt grunnlag for å lykkes med mange av våre felles satsninger, avslutter Ragnhild Vassvik.

 

Om avtalen

Finnmark fylkeskommune og Sametinget har siden 1993 hatt en samarbeidsavtale om utvikling og økt bruk av samisk språk i Finnmark fylkeskommune, den såkalte tospråklighetsordninga. Siden 2003 har partene hatt samarbeid for styrking og synliggjøring av samisk kultur, språk, næringsliv og øvrig samisk samfunnsliv i fylket. Nytt for avtaleperioden 2018 – 2020 er at disse to avtalene oppdateres og slås sammen til én avtale.

Samarbeidsavtalen inneholder delkapitler på overordnet nivå, i tillegg til et antall fokuspunkter. Arbeidet vil skje gjennom tverrfaglig samarbeid og felles kompetanseutveksling på områder som inngår både i den fylkeskommunale og Sametingets tjenesteportefølje, slik som opplæring, næring, kultur, kulturminneforvaltning og regional planlegging.

Den nye avtalen tar også opp behovet for styrking av det skoltesamiske språket. Avtaleteksten er i tillegg under oversetting til skoltesamisk.

 

Kontaktperson: Ragnhild Vassvik 48063335