Søkbare midler til innsamling av stedsnavn

Kvenske stedsnavn. Foto: Nina Merete Austad - Klikk for stort bilde

Språkrådet lyser ut tilskudd til innsamling og registrering av stedsnavn. Private, kommuner og fylkeskommuner i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner kan søke. Søknadsfrist: 1. august 2018.

Språkrådet lyser i disse dager ut 820 000 kroner i tilskudd til innsamling og registrering av stedsnavn. Midlene forvaltes på vegne av Kulturdepartementet.

Språklige kulturminner

Stedsnavn er viktige språklige kulturminner som kan bidra til å kaste lys over liv og virke i tidligere tider. De fleste eldre stedsnavn er muntlig overlevert fra en generasjon til den neste. Endringer i bosetningstruktur og generell samfunnsmodernisering gjør at mange gamle stedsnavn går ut av bruk, og kulturarven som de representerer står i fare for å forsvinne.

Finnmark regnes som et av de områdene som særlig trenger mer navneinnsamling. Det er viktig å ta vare på norske, samiske og kvenske stedsnavn i fylket.

Tilgjengeliggjøres i navnebase

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å berge denne kulturarven ved å støtte lokale aktører som vil samle inn stedsnavn. Innsamling og registrering skal samordnes, slik at navnene kan bli tilgengelige for flest mulig. Materialet som samles inn skal legges inn i en nasjonal navnebase som er under utvikling, og kan derfra legges direkte inn på elektroniske kart. Navnebasen skal kunne brukes i både vitenskapelig sammenheng og til å øke kunnskapen om stedsnavn som immaterielle kulturminner.

Mer info

Les mer om ordninga og prosjektet på Språkrådet sine sider. Der finner du også retningslinjer og krav til innhold i søknaden.

Søknaden sendes til:

Språkrådet,

Postboks 8107 Dep,

0032 Oslo

eller per e-post til post@sprakradet.no.