Søk midler til samiske formål for 2018

Ragnhild Vassvik under åpningen av Skoltesamisk museum 2017. Foto Nina Merete Austad - Klikk for stort bildeRagnhild Vassvik under åpningen av Skoltesamisk museum 2017. Foto: Nina Merete AustadNå kan du søke om midler til å styrke og synliggjøre samisk språk og kultur i Finnmark. Søknadsfristen er 15. januar 2018.

Midler til styrking av det samiske i Finnmark

Finnmark fylkeskommunes budsjettpost "Midler til samiske formål" er en søkerbasert ordning som har som hovedformål å styrke barn og unges deltakelse i samisk samfunnsliv, hovedsakelig gjennom språk- eller kulturtiltak.

Viktig budsjettpost

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik mener det er en viktig budsjettpost som bidrar til å realisere en rekke positive tiltak for samisk språk, kultur og samfunnsliv i Finnmark.

- Budsjettposten er et viktig verktøy til å styrke samisk språk og kultur i Finnmark. Det er mye engasjement og god kompetanse på det samiske i fylket vårt, og det ønsker vi å støtte. Mange gode prosjekter har blitt realisert ved hjelp av denne budsjettposten i årenes løp, og vi håper vi får inn like mange søknader i 2018 som vi gjorde i 2017, sier Vassvik.

To samiske kulturer i Finnmark

Finnmark er hjemfylke for to samiske kulturer: den nordsamiske og den skoltesamiske.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik synes det er viktig at også den skoltesamiske kulturen synliggjøres og styrkes.

- Jeg synes det er viktig å understreke at man kan søke om midler både til prosjekter som fokuserer på skoltesamisk språk og kultur så vel som til prosjekter med fokus på nordsamisk språk og kultur, sier Vassvik.

- Midlene til samiske formål legger vekt på økt deltakelse og involvering i samisk kultur, særlig blant barn og unge i fylket vårt. Derfor ønsker vi å oppfordre organisasjoner, lag, foreninger og privatpersoner til å søke om prosjektmidler til gode prosjekter og tiltak med fokus på styrking av det samiske i Finnmark, avslutter Ragnhild Vassvik.

Mer info og søknadsskjema

Det blir tre søknads- og tildelingsrunder i 2018, vinter, vår og høst. Første søknadsfrist er 15. januar.

De to neste søknadsfristene er 1. mai og 15. september 2018.

Her kan du lese retningslinjene. Og her finner du elektronisk søknadsskjema.